Politika privatnosti

1. PORUDŽBINA
Prodajna procedura u online prodavnici:

Odabir proizvoda Pre predavanja porudžbine, vaši odabrani proizvodi bi trebalo da budu odabrani u online prodavnici. Kako biste to učinili, dok pregledate određeni proizvod kliknite na ikonu “Dodajte u korpu”.
Potvrda korpe/sumiranje porudžbine U trenutku u kojem su proizvodi ubačeni u korpu, možete pristupiti sajtu na kojem se nalazi. Možete da revidirate svoju porudžbinu, da promenite količinu, da dodate nove proizvode ili da ih uklonite iz korpe. Posebna stavka za popust takođe može biti korišćena na ovoj stranici.
Login. Tokom ovog koraka pri naručivanju ćete morati da se prijavite i unesete svoje lične podatke. Kupovinu možete da obavite kao gost (brže i bez čuvanja vaših podataka) ili kao registrovani korisnik.
Adresa. Možete odabrati adresu dostave. Adresa može da se razlikuje od adrese vašeg prebivališta, što znači da će porudžbina otići na drugu adresu.
Dostava. Možete odabrati željenu metodu dostave. Tokom ovog koraka kupovine, vašoj porudžbini možete da dodate još proizvoda.
Plaćanje. Ovaj korak je namenjen za finalnu verifikaciju i potvrdu plaćanja. Pritiskom na ikonicu potvrđujete da se slažete sa predatom porudžbinom i uslovima prodaje, i konačno potvrđujete svoju kupovinu.
Prodajna procedura na landing stranici:

Odabir proizvoda. Proizvod na stranici je već odabran.
Informacije o dostavi. Tokom ovog koraka pri kupovini morate da upišete lične podatke za kupovinu u obrazac koji je za to predviđen.
Dostava. Možete odabrati željenu metodu dostave (pod uslovom da su opcije ponuđene).
Plaćanje Ovaj korak je namenjen za finalnu verifikaciju i potvrdu plaćanja. Pritiskom na ikonicu potvrđujete da se slažete sa predatom porudžbinom i uslovima prodaje, i konačno potvrđujete svoju kupovinu.
Nakon podnošenja porudžbine ćete na svoju e-adresu dobiti potvrdu svoje porudžbine. Uz sve pravno potrebne informacije o samoj porudžbini, potvrda takođe uključuje opšte uslove poslovanja na trajnom mediju koji predstavlja ugovor između kupca i prodavca. Kupac mora da pismenim oblikom obavesti prodavca o nameri povlačenja iz kupovine ne kasnije od 14 dana nakon prijema proizvoda. Kupac mora da koristi email adresu prodavca i da priloži ispunjen obrazac. U slučaju da kupac ne otkaže svoju porudžbinu u dogovorenom roku, znači da je ugovor o kupovini proizvoda između kupca i prodavca neopozivo zaključen. Nakon tog roka kupac ima pravo da vrati robu u skladu sa tačkama 4. i 5. ovih Opštih uslova. Prodajni ugovor između prodavca i kupca se zaključuje u online prodavnici u trenutku kada prodavac kupcu pošalje e-poruku „Potvrda porudžbine i slanja robe“. Od tog trenutka su sve cene i drugi uslovi fiksni, i važe i za prodavca i za kupca. Kupcem se smatra osoba čiji su podaci navedeni uz porudžbinu. Naknadne izmene podataka o kupcu nisu moguće. Prodajni ugovor (tj. e-poruka „Potvrda porudžbine i slanja robe“) je u elektronskom obliku sačuvan na serveru prodavca.

2. CENE
Sve cene navedene na mrežnoj stranici su konačne cene i sadrže sve naknade i poreze. Na stranici sa narudžbenicama je navedena cena proizvoda sa PDV-om. Redovna cena, cena, ponekad i precrtana cena na stranici, odnose se na porudžbine u našoj poslovnici bez upotrebe korpe za online kupovinu i bez dostavljanja vaših podataka. Akcijska ili promotivna cena, koja je obično niža od redovne cene, važi za porudžbine preko interneta, e-pošte ili telefona. Uprkos velikim nastojanjima pružanja najnovijih i tačnih podataka, može se dogoditi da podaci o ceni nisu tačni. Popusti, promotivni kodovi itd. se u pravilu ne sabiraju, dok se popust za pojedini proizvod i promotivni kod sabiraju. Povoljne ponude, rasprodaje i akcije važe do prodaje poslednjeg proizvoda, odnosno najduže do navedenog roka. Dostava/poštarina je promenljiva u zavisnosti od proizvoda, i podleže dodatnoj naplati. Cene važe u trenutku naručivanja i nemaju unapred određenu valjanost. Prodajni ugovor između prodavca i kupca je sklopljen u trenutku kada prodavac potvrdi porudžbinu. Od tog trenutka su sve cene i drugi uslovi fiksni, i odnose se na prodavca i kupca. Prodavac zadržava pravo promene cena. U tom slučaju će kupac biti obavešten pismeno ili usmeno, a nudi se i mogućnost povlačenja iz ugovora. Možete odabrati jedan ili više načina plaćanja (u zavisnosti od proizvoda):

gotovinom prilikom preuzimanja paketa preko kurirske službe PostExpress

sistemom PayPal ako je na prodajnoj stranici to naznačeno kao mogući način plaćanja

putem interfejsa za plaćanje platnim odnosno kreditnim karticama ako je na prodajnoj stranici to naznačeno kao mogući način plaćanja

platnim nalogom ako je na prodajnoj stranici to naznačeno kao mogući način plaćanja.

Prodavac izdaje račun na trajnom nosaču podataka. U opisima proizvoda može biti eventualnih grešaka. Zadržavamo pravo izmene cena proizvoda bez prethodnog obaveštenja. U slučaju neplaćanja robe, kupac se slaže da prodavac uz upozorenje takođe pošalje ispis „Stanja kredita i otvorenih potraživanja“ gde je vidljiv mogući iznos nenaplaćenih potraživanja, a od pomoći će biti i novi nalog za plaćanje. Prodavac svoje usluge naplaćuje po ceni 317,48din.

Ako kupac izabere način isporuke koji nije predložen od strane kompanije i izabrani metod je skuplji, kompanija nije obavezna da nadoknadi dodatne troškove isporuke.

3. PREUZIMANJE ROBE
Robu koju ste naručili preko naše internet stranice ćemo vam poslati u najkraćemu mogućem roku. Porudžbine primljene radnim danom do 14 sati će istog dana biti poslate na dostavljenu adresu. Ako naručene robe nema u zalihama, o tome ćemo vas odmah obavestiti. Dostavlja se samo na području Srbije. O dostavi robe se brine firma PostExpress, obično sledeći dan ili najkasnije 3 dana nakon slanja robe. Dostavljač će vas sa pošiljkom najverovatnije potražiti na vašoj kućnoj adresi pre podne, a u slučaju da ne budete tu, pošiljku ćete moći da preuzmete u najbližoj pošti ili kod drugog ugovornog partnera kurirske službe. Jedinstvena cena za dostavu je 300.00din. Zadržavamo pravo izmene ugovornog partnera za isporuku pošiljki.

4. PRAVO NA ODUSTAJANJE OD KUPOVINE I VRAĆANJE ROBE
Kupac mora da pismenim oblikom obavesti prodavca o nameri povlačenja iz kupovine ne kasnije od 14 dana nakon prijema proizvoda. Kupac mora da koristi email adresu prodavca i da priloži ispunjen obrazac. Informacije navedene iznad u tekstu se odnose isključivo na osobe koje su kupile proizvod bez namere ostvarivanje dodatne ostvarene dobiti. Kupac je dužan da snosi troškove nastale prilikom vraćanja predmeta kupovine. Na artiklima ne smeju da budu vidljivi znaci upotrebe, i njihova količina mora ostati nepromenjena. Kada se radi o proizvodima čija trajnost se narušava otvaranjem, oni moraju ostati zatvoreni. Artikli moraju biti neoštećeni, i po mogućstvu stavljeni u originalnu ambalažu. Potrošač može da pregleda i testira artikle u meri koja je neophodna za određivanje stvarnog stanja. Mora da se priloži original ili kopija računa koji klijent dobija uz isporučenu robu. Prodavac nije dužan da prihvati pošiljke s otkupninom ili pošiljke koje nisu u skladu s opštim uslovima poslovanja prodavca. Kupcu se kupovna cena može vratiti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije 14 dana nakon primljene poruke o otkazivanju, na transakcijski račun kupca. Kupac je dužan da snosi troškove nastale vraćanjem kupljenog predmeta.

Klijent može da se povuče iz ugovora čak i kada je ugovor već zaključen, ali pre prijema proizvoda, tj. tokom 14-dnevnog otkaznog roka.

Ako je vraćeni proizvod oštećen, ili je korišćen više nego što je neophodno da se proizvod testira, kompanija ima pravo da traži naknadu za korišćenje.

Potrošač nema pravo da raskine ugovor kada su u pitanju ugovori čiji glavni predmet je artikl koji je proizveden po tačnim uputstvima potrošača, koji je prilagođen ličnim potrebama potrošača, ili koji nije podoban za novčanu naknadu. Pored toga, ako je artikl kvarljiv ili mu je rok trajanja već istekao, povraćaj novca takođe nije moguć. Klijent nema pravo da se povuče iz ugovora u slučaju kupovine softvera ili audio i video medija ako je sigurnosni pečat već polomljen.

Povlačenje iz ugovora nije moguće za sledeću robu:
Osim ako se obe strane nisu dogovorile drugačije, potrošač nema pravo da se povuče iz ugovora o kome se govori u prvom pasusu ovog Člana:

roba koja je proizvedena po tačnim uputstvima potrošača i prilagođena ličnim potrebama potrošača;
lako kvarljiva roba ili roba koja ima kratak rok trajanja;
zapečaćeni audio ili video materijali i kompjuterski programi, u slučaju da je potrošač posle prijema robe polomio sigurnosni pečat;
novine ili časopisi, osim u slučaju pretplatničkih ugovora za nabavku takvih izdanja;
zapečaćena roba koja radi zaštite zdravstvenih i higijenskih standarda nije podobna za refundiranje, ako je potrošač posle prijema robe slomio sigurnosni pečat;
ponuda robe koja je, zbog svoje prirode, nerazdvojivo pomešana sa drugim predmetima;
ponuda alkoholnih pića čija cena je dogovorena u vreme zaključenja ugovora, i čija isporuka može da traje do 30 dana, a pri čemu njihova stvarna vrednost zavisi od variranja na tržištu na koje kompanija nema uticaja;
prodaje zaključene na javnim aukcijama;
ponuda digitalnog sadržaja koji nije isporučen na fizičkom medijumu, ako je usluga pokrenuta na osnovu izričite prethodne saglasnosti potrošača, i uz saglasnost da se time gubi pravo na povlačenje iz ugovora.
Ako poslate stvari kupac ne prihvati u naznačenom vremenskom periodu, proizvod će biti dostavljen prodavcu, i biće uskladišten na adresi skladišta prodavca. Prodavac će robu čuvati 6 meseci nakon datuma izdavanja obaveštenja. Prodavac ima pravo na naknadu troškova skladištenja (1 € po danu po izabranom proizvodu), kao i pravo na naknadu svih troškova koji su se pojavili tokom skladištenja robe.

5. DOBROVOLJNA GARANCIJA
Već kupljenu robu možete vratiti i zamenićemo je za drugu robu. Eventualna razlika u vrednosti robe se doplaćuje. Trošak ponovnog slanja za drugu robu snosi kupac. Kupljenu robu kupac može da zameni samo ako je neoštećena, u originalnom pakovanju, i nekorišćena. Robu je moguće zameniti u roku od 14 dana od prijema. Reklamacije se prihvataju u roku od 14 dana od prijema robe, ili u dužem roku ako je to izričito navedeno u promotivnom tekstu ili u garantnoj izjavi proizvoda. Roba mora biti dostavljena preporučenom poštom na adresu prodavca. Adresa prodavca je navedena u tački 12. Prodavac ne pokriva troškove povraćaja. Prilikom vraćanja obvezno dopisati i žiro račun kupca na koji će prodavac vratiti uplaćeni novac.

6. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA
Prodavac se obavezuje na trajnu zaštitu svih ličnih podataka korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Prodavac će lične podatke koristiti isključivo za potrebe sprovođenja porudžbine (slanje informativnog materijala, ponuda, računa) i svu ostalu potrebnu komunikaciju. Kupčevi podaci ni u jednom slučaju neće biti prosleđeni neovlašćenim osobama. Za zaštitu ličnih podataka je odgovoran i sam korisnik, i to na način da se sam brine o bezbednosti svog korisničkog imena i lozinke. Mrežne stranice i prodavnice prodavca su zaštićene tehničkim i organizacionim merama protiv gubitka, uništenja, pristupa, izmene i širenja vaših podataka od strane neovlašćenih osoba, ali uprkos redovnoj kontroli, vaši podaci ne mogu biti potpuno zaštićeni. U slučaju izmena ćete na svoju e-adresu primiti obaveštenje o izmenama. Ako se ne slažete s tim, javite nam. Kupac ima pravo na besplatne informacije o svim svojim podacima i, ako je potrebno, na zatvaranje i brisanje tih podataka. Ako imate pitanja o brisanju, obradi ili upotrebi svojih podataka, molimo vas da to javite na e-adresu prodavca.

7. ISTORIJA KUPOVINE
Prodavac je dužan da kupcu na njegov zahtev dostavi podatke o prethodnim kupovinama kupca. Kupac treba da e-poštom prodavcu pošalje zahtev uz dostavu podataka o kupcu, tako da prodavac može na nedvosmislen način da odredi kupca i pronađe njegove prošle kupovine. Prodavac ima pravo da proveri identitet kupca pre dostavljanja podataka o prethodnim kupovinama. Prodavac je dužan da kupcu dostavi podatke najkasnije u roku od osam dana od primanja zahteva kupca sa svim potrebnim podacima za traženje.

8. KOMUNIKACIJA SA KUPCEM
Prodavac će kupca kontaktirati preko online kanala samo u slučaju ako se korisnik tome izričito ne suprotstavlja. Reklamne e-poruke će sadržavati sledeće elemente:

biće jasno i nedvosmisleno naznačene kao reklamne poruke

pošiljalac će biti jasno vidljiv

razne akcije, promocije i druge marketinške tehnike će biti označene kao takve. Takođe će biti jasno definisani uslovi za učestvovanje u njima.

jasno će biti predstavljen način otkazivanja pretplate na primanje reklamnih poruka

prodavac će eksplicitno uzeti u obzir želju korisnika da više ne želi da prima reklamne poruke. Prilikom naručivanja ste prodavcu izričito dali svoj pristanak da vam šalje oglase i druga obaveštenja. Ako to ne želite, moraćete da otkažete pretplatu, što takođe može da se obavi na e-adresu prodavca.

9. ZAŠTITA DECE
Reklamne poruke će biti jasno vidljive (uzimajući u obzir godine života) i jasno odvojene od igara i takmičenja. Svaka komunikacija namenjena deci će biti primerena njihovim godinama i neće iskoristiti detetovo poverenje, nedostatak iskustva ili osećaj lojalnosti. Prodavac ne sme da prihvati porudžbine od nekoga za koga zna ili sumnja da je dete bez izričitog dopuštenja njegovih roditelja ili staratelja. Prodavac ne sme da prihvati nikakve lične podatke o deci bez izričitog dopuštenja njihovih roditelja ili staratelja. Prodavac takođe ne sme da podatke koje je primio od dece izdaje trećoj strani, izuzetak su roditelji ili staratelji. Prodavac ne sme da ponudi besplatan pristup proizvodima ili uslugama koje su štetne za decu.

10. ODRICANJE ODGOVORNOSTI
Prodavac ulaže sve napore kako bi obezbedio ažurnost i tačnost podataka objavljenih na svojim stranicama. Uprkos tome, karakteristike artikala, rok isporuke ili cene mogu da se izmene toliko brzo da prodavac ne uspe da ispravi podatke na svojim mrežnim stranicama. U takvom slučaju će prodavac obavestiti kupca o promenama, i daće mu pristup porudžbini ili zameni naručenih proizvoda.

11. STVARNE GREŠKE
Kupac može da izvrši svoja prava iz naslova stvarne greške u zakonskom roku (dve godine) za prijavu stvarnih grešaka 2 meseca od dana kada je greška ustanovljena. U obaveštenju o greški potrošač mora tačno da opiše grešku i da dopusti prodavcu da pregleda predmet. Kupac može da obavesti prodavca o greški elektronskom poštom, a prodavac mora da izda potvrdu. Prodavac na obaveštenje o stvarnoj greški mora da odgovori najkasnije u roku od 8 dana. Potrošač može po sopstvenom izboru da zahteva: uklanjanje greške, ili vraćanje dela uplaćenog iznosa u odnosu na grešku, ili zamenu za novi besprekoran proizvod, ili vraćanje plaćenog iznosa.

12. ŽALBE I SPOROVI
Prodavač poštuje postojeće zakone o zaštiti potrošača. Prodavač će dati sve od sebe i truditi se da ispoštuje svoju dužnost da uspostavi efikasan sistem za rešavanje žalbi i da odredi jedno lice, sa kojim, u slučaju poteškoća, kupac može da se poveže putem e-maila. Žalbe predajete upućene na e-mail adresu prodavača. Prodavač će u roku od 8 radnih dana potvrditi da je dobio žalbu, obavestiti kupca koliko dugo će se rešavati i redovno obaveštavati o napretku postupka. Prodavač je svestan da je srž potrošačkog spora, u pogledu rešavanja slučaja, njegova asimetrija između ekonomske vrednosti zahteva i troškova koji nastanu u rešavanju spora. To je takođe glavna prepreka potrošača da pokrene sudski postupak protiv prodavača. Zato prodavač ulaže sve napore da se spor sporazumno reši.

Električni otpad i elektronska oprema (WEEE)

Pri kupovini novih električnih i elektronskih uređaja (EEE), možete da potpuno besplatno deponujete otpadne električne i elektronske uređaje (WEEE) na svim našim prodajnim mestima. Električna i elektronska oprema (WEEE) koju ostavljate mora biti definisana po primeni i po klasifikaciji po klasama električne i elektronske opreme. Zatim, broj dostavljenih komada mora da korespondira sa količinom dostavljene električne i elektronske opreme (EEE).

13. MIŠLJENJE KORISNIKA
Kupci koji će podeliti svoje mišljenje o bilo kojem proizvodu sa svim potrebnim informacijama mogu da prime kupon u vrednosti od 20,00 evra, i to za kupovinu proizvoda u prodavnicama menadžera prodavnice. Komentar mora da bude napisan konstruktivno i da sadržava barem 300 znakova. Mišljenja prihvatamo na e-adresu menadžera prodavnice. Ne zaboravite da dodate i svoj nadimak i ocenu. Na internet stranici nećemo objaviti nijedan lični podatak koji bi otkrio identitet korisnika. Zadržavamo pravo odbijanja mišljenja iz bilo kojeg razloga. Slanjem svog mišljenja ili slike pristajete da vaše mišljenje i/ili slika budu objavljeni na bilo kojoj od naših mrežnih stranica. Takođe prihvatate da vaše mišljenje i/ili sliku koristimo u svrhu oglašavanja. Slanjem svog mišljenja garantujete da se vaše mišljenje zasniva na stvarnim rezultatima, a ne fiktivnim. Svaki korisnik može da dâ samo jedno mišljenje odnosno komentar.